سهند قندهاری

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1392/07/11

شهر: تهران

عنوان اثر: آدم در آیینه

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی