سلنا کمره ای

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1396/12/26

شهر: تهران

عنوان اثر: انار یلدایی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: تجسمی

تکنیک یا ابزار: ویترای