سانا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/05

نام اثر: رقصنده فضایی

تاریخ انجام اثر: 1397

پروژه: مشاد باشیم

شاخه هنری: نقاشی

نگارخانه آسوریک/ سمانه موسوی

مازندران/ شهر سلمانشهر

نام اثر: درنا دانا

تاریخ انجام اثر: 1396

پروژه: من طبیعت را دوست دارم

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396

پروژه: آشنایی با تاریخ هنر ایران باستان 

شاخه هنری: مجسمه سازی

توضیحات: مجسمه تاریخی گاو کوهاندار املش/ تمدن پیش از تاریخ گیلان

نام اثر: جنگل من

تاریخ انجام اثر: 1396

پروژه: درخت

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: درباره درخت و انواع آن در کلاس صحبت شد و تصاویر انوع درخت را با هم دیدیم.