سام

تاریخ تولد: 1390/5

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آبزیان

نام اثر: كره زمين و عجيب و غريبها

تاریخ انجام اثر: 1395/2

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک انجام اثر: آبرنگ و روانويس