سامیار

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1388/08

عنوان اثر: آسمان

تاریخ انجام اثر: 1397/11

شاخه هنری: ادبیات

توضیحات: شعر توسط کودک سروده شده است.

متن اثر: 

ای آسمان آبی                  تو چه فریبا هستی

شاهین و بازداری               ابرهای دراز داری

ستاره های پر حرف            ابرهای مثل برف

یک ماه خندون داری          سیاره های مرموز داری

دبستان پسرانه بادبادک

عنوان اثر: جنگ

تاریخ انجام اثر: 1397/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: داستان و تصویرسازی توسط کودک خلق شده است.

متن اثر: 

یک روز مردم ایران وقتی داشتند سریال دلدادگان را نگاه می کردند ناگهان عراق به ایران حمله کرد. سربازان ایران گفتند: ما می ریم جبهه با عراقی ها جنگ کنیم که آنها نتوانند شکستمون بدند. مردم ایران خیلی خوشحال شدند و گفتند: باریکلا بر شماهاه ما می تونیم جبهه بریم که توی جنگ آنها را شکست بدهیم شماها خیلی شجاعید. ما آنها را می کشیم. یکی از سربازهای …………. عراقی گفت شما دوتا کارتان تمام کردم. سرباز  خیلی عصبانی شدند.

چیزی نگذشت که که هشت سال طول کشید و چهارده سرباز عراق کشته شدند. ………………………………………..

خورشید رفت \یش کوه ها و آنجا خوابش برد. خوابید. ایرانیان هفت سرباز خودشان زخمی شدند. و ایرانیان تصمیم گرفتند با عراقی ها صلح کند.