سارینا  

تاریخ تولد: 1386/11

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1395

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: تصویرسازی داستان جناب شغال رنگ ما را دزدید از مثنوی مولانا