زانیار عباسی فرد

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1395/02/30

شهر: تهران

عنوان اثر: صندوقچه گنج

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: چیدمان

 .