روایت یک فیلم ” نان و  کوچه

تکنیک: روانویس

ابعاد: 10 40 سانتیمتر

در این فعالیت کودکان فیلم “نان و کوچه” را مشاهده کردند  و پس از گفتگو درباره داستان شخصیت اصلی فیلم، هر کودک دریافت های خود را از داستان فیلم به تصویر کشید، برخی ادامه داستان را به گونه ی دیگر تغییر داده و روایتی متفاوت از داستان فیلم را خلق کردند.

“نان و کوچه” عنوان  فیلم کوتاهی است از کیارستمی در سال 1349.

داستان فیلم:  کودکی نان در بغل. بازی کنان در حال بازگشت به خانه است. سگی ولگرد بر سر راه او جلوی خانه اش نشسته است. کودک از سگ می ترسد و مدتی در انتظار یاری رهگذران می ماند. اما انتظارش بی فایده است. سرانجام با دادن تکه نانی به سگ با او دوست می شود.

نام هنرمند: شایگان شریعت پناه

تاریخ تولد: 1391/02

پروژه : داستان و داستان گویی

تاریخ انجام اثر: 1397/05

شاخه هنری: نقاشی

داستان اثر: روزي روزگاري پسره رفت نانوايي و يک سگ بهش پارس کرد و پسر ترسيد بعد پسر بهش نون داد و با هم دوست شدند و بعد يک پيرمرد اومد و با پسر رفتن توي کوچه و سگ باز پارس کرد و باز پسر بهش نون داد و با هم دوست شدند و سه تا خر هم اومده بودند پسر رو ببينند که از سگ ترسيدند و فرار کردند.

توضیحات: براساس فيلم نان و کوچه عباس کيارستمي

نام هنرمند: آرتین بهرورزان

تاریخ تولد: 1391/05

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

داستان اثر: پسره رفت نون بخره و توي راه برگشتني سگ ديد که با سگ دوست شد و بردش خونه و قرار شد که هرجا پسره ميره سگ هم همراهش باشه.

توضیحات: براساس فيلم نان و کوچه عباس کيارستمي

نام هنرمند: اوینار فروتن

تاریخ تولد: 1391/11

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

داستان اثر: يه روزي يه پسره ميره نون بخره بعد سگ مي بينه و به سگ نون ميده و مامان پسره ميگه بيا با سگ بريم خونه و توي راه پيرمردي که همسايه شون بود رو مي بينند که باهاشون مياد خونه که توپ بازي کنند و بعد براي سگ خونه درست کردند که سگ بخوابه.

نام هنرمند: رایا کرمانشاه

تاریخ تولد: 1392/04

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

داستان اثر: پسره رفته نون بخره و وقتي سگ مي بينه مي ترسه و يه تيکه مخصوص روي نون رو به سگ ميده و سگ هيجان زده ميشه و وقتي مي خورتش بال درمياره و مامان پسره از خونه براش قلب مي فرسته و پسر هم جاي پاي سگ براي مامانش مي فرسته.

توضیحات: براساس فيلم نان و کوچه عباس کيارستمي

نام هنرمند: آنیسا الماسیان

تاریخ تولد: 1391/04

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

داستان اثر: پسره رفت نون خريد داره برمي گرده که سگه بهش نگاه مي کنه و پسره بهش نون ميده و مامانش از پنجره باهاش باي باي مي کنه و فردا پسره که داشته از مدرسه برمي گشته، استخوان غذاي خودشو به سگ ميده.

توضیحات: براساس فيلم نان و کوچه عباس کيارستمي

نام هنرمند: هیراد حسینیان

تاریخ تولد: 1391/10

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

داستان اثر: پسره از قبل نون خريده بود که يهو توي کوچه سگ مي بينه و سگ رو مي بره خونه که باهاش بازي کنه و سگ ميشه سگ نگهبان.

توضیحات: براساس فيلم نان و کوچه عباس کيارستمي

نام هنرمند: رادمان میرجهان

تاریخ تولد: 1392/06

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس فيلم نان و کوچه عباس کيارستمي

نام هنرمند: آنا پور رنجبر

تاریخ تولد: 1390/09

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

داستان اثر: پسره وقتي نون خريد داد به سگ خورد و سگ باهاش اومد خونه و از خواهرش خواست که سگ با آن ها زندگي کند و خواهرش قبول کرد و سگ کنارشان بزرگ شد.

توضیحات: براساس فيلم نان و کوچه عباس کيارستمي

نام هنرمند: السا قدمی زاده

تاریخ تولد: 1391/12

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

داستان اثر: يه پسره ميره نون بخره و توي راه سگ مي بينه و سگ رو ميبره مرکز نگهداري سگ ها پيش خانومي که از سگ ها نگه داري مي کند.

توضیحات: براساس فيلم نان و کوچه عباس کيارستمي