رها

جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 9 ساله

نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: بهار 1398
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: این ورقه های سنگ رو از پای کوه در اردوی سفر به لاسم جمع کرد و روی این سنگ نقش خورشید را کشیده است.

نام اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: بهار 1398

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خورشید روی ضربه گیر پنکه کشیده شده است. کار با دورریز است و به جهت فرم و فرورفتگی ها و برجستگی هایی که دارد ایده خورشید به ذهنش رسید.