رهام دهقانی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/02

شهر: تهران

عنوان اثر: تجربه جدید من

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: رنگ طبیعی