رایان

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1389/03

عنوان اثر: چه دریای زیبایی

تاریخ انجام اثر: 1397/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: شعر و تصویرسازی اثر توسط کودک خلق شده است. 

متن اثر: 

چه دریایی

چه جای با صفایی

چه جای پر نعمتی

چه جای آبزیانی

چه دریای زیبایی

رنگ تو چه زیبا است

چه جای با صفایی

ماهی های زیبایی

کوسه های قلدری

نهنگ های بزرگی

ماهی های رنگارنگ

دریای زیبایی

زاد ماهی، کوسه را

زاد ماهی بادکنکی و نهنگ را زاد دلفین را

دبستان پسرانه بادبادک