راستین

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1388/06

عنوان اثر: مرد پولدار

تاریخ انجام اثر: 1397/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: داستان و تصویرسازی اثر توسط کودک خلق شده است.

متن اثر: یکی بود یکی نبود یک مرد پولداری بود که با همه مردم شهر مهربان بود

 یک روزی تولد مرد پولدار بود هنگام تولد یک فیلم با حالی دیدند بعد از بریدن کیک همه به حیاط رفتند تا آتش بازی را ببینند بعد از آتش بازی بسکتبال بازی کردند و همه به خانه رفتند و به مرد پولدار خیلی خوش گذشته بود. یک روز دیگر مرد پولدار سوار هواپیما شد داشت می رفت کانادا وسط راه موتور هواپیما آتش گرفت مرد پولدار یک نقشه ا‌ی داشت تا مسافران آرام شوند به آنها ساندویچ داد بعد یک سطل آب بر داشت و بعد پنجره در هواپیما را شکاند آب را ریخت و آتش موتور هواپیما خاموش شد بعد هم گفتند قهرمان قهرمان.

دبستان پسرانه بادبادک

عنوان اثر: سفر به سرزمين رنگ ها، رنگ هاي سرد و گرم

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی