رادین چالاک

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1391/07/20

شهر: تهران

  عنوان اثر: داوینچی

تاریخ انجام اثر: 2021

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: طراحی با ماژیک و مداد