رادین ادیبی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/04/06

محل زندگی: کرج

عنوان اثر: خروس

تاریخ انجام اثر: 1400/02/12

شاخه هنری: نقاشی