رادوین

تاریخ تولد: 1393/02

جنسیت: پسر

عنوان اثر: اتاق دوست داشتنی من

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه : خانه

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه : شادی

شاخه هنری: نقاشی

نوان اثر: دایناسور

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه : سلام پاییز

شاخه هنری: حجم سازی