رادمان بحرینی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/11/27

شهر: تهران

عنوان اثر: نقاشی های دوره رنسانس

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک یا ابزار: ماژیک، مداد، آبرنگ