دومین نمایشگاه «هنربرای‌اوتیسم»

دومین نمایشگاه «هنربرای‌اوتیسم» توسط بنیاد شکرانه مودت جهانی در گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌گردد.
تمرکز این نمایشگاه روی خط، کالیگرافی و تذهیب بوده و صد هنرمند در این نمایشگاه مشارکت کردند.
عواید فروش این نمایشگاه برای آموزش مربی متخصص در زمینه کودکان اوتیستیک و ساخت مدرسه تخصصی برای کودکان درگیر این اختلال هزینه خواهد شد.
تاریخ افتتاحیه: جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶
از ساعت ۱۶ تا ۲۱
بازدید روزهای عادی از ۱۰ صبح تا ۲۰
این نمایشگاه تا ۳۰ آذر دایر می‌باشد.