دلیار شیخ رضای

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1392/09/16

شهر: تهران

عنوان اثر: طراحی محیطی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: طراحی، پاستل و مداد

عنوان اثر:خانم میوه (آرچین بولدو)

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک و ابزار: طراحی، پاستل و مداد و آبرنگ

عنوان اثر: طراحی محیطی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک و ابزار: طراحی، ماژیک و مداد و آبرنگ

عنوان اثر:هفت سین در فضا

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک و ابزار: طراحی، ماژیک و مداد و آبرنگ

عنوان اثر: سر در آینه

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک و ابزار: طراحی، ماژیک و مداد و آبرنگ