درباره موزه مجازی بین المللی هنر کودک

 

موزه مجازی بین المللی هنر کودکان، مجموعه ای از فعالیت های هنری کودکان است. این موزه فرصتی است برای دیدار کودکان از نمونه فعالیت های هنری یکدیگر در سرتاسر دنیا. آثار مربوط به کودکان تا سن 17سالگی ثبت خواهد شد. این آثار شامل تصویرهای نقاشی، عکس، حجم  و … خواهد بود

اهداف موزه:
– ارتباط کودکان جهان با زبان مشترک هنر، برای گسترش صلح در جهان .
– ارتباط معلمان و والدین کودک
– ایجاد فرصت برای پژوهشگران هنر کودک.
– ثبت آثار و تجربه های کودکان از سنین پایین.

مخاطبان موزه:
– کودکان تا 17 سال
– مربیان کودک
– پژوهشگران هنر کودک
– روانشناسان کودک
– خانواده کودکان

برنامه های موزه:
– جمع آوری آثار هنری کودکان
– برگزاری کارگاه های هنر برای کودکان و مربیان
– همکاری با محققان و پژوهشگران حوزه کودک و ارائه نتیجه کار به علاقمندان
– برگزاری نمایشگاه های موضوعی برای کودکان جهان
– آموزش هنر به کودکان
– شرکت در نمایشگاه های بین المللی
– مطالعات موردی گروه های سنی، در طول زمان رشد، ملیت، شاخه های هنر، شیوه های آموزش، موضوعات مشترک

این موزه توسط هیچ نهاد دولتی پشتیبانی مالی نمی شود و حامیان شخصی دارد

 

بنیان‌گذاران موزه

زهره (زهرا) فرمانی
فریده (فاطمه) فرمانی
حسین فرمانی

همکاران ما

ماشا اگوپوا

سعید ضروری (سایت)

ایراندخت صالحی (پژوهش و ترجمه)

بنفشه زرین

محبوبه ابراهیمی

عارفه عباسی

 

مشاوران ما

فریبا کیهانی

اردشیر پژوهشی

آزاد خشنودی

آیدا خشنودی

 

کسانی که ما را یاری کردند

آزاد خشنودی

آیدا خشنودی

مریم خاکپور

گلاره شعاری

کیوان قدس

 

مراکزی که با ما کار می کنند:

NEWYORK- بنیاد آموزشی لوسی
– آموزشگاه آزاد هنر های تجسمی بادبادک 1و2

 مدرسه پسرانه بادبادک (غیر دولتی)