حامی جاوی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1395/10

شهر: تهران

عنوان اثر: شناسنامه من

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: کاردستی

تکنیک یا ابزار: کولاژ