جوانه گندمی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1396/05/08

شهر: شیراز

عنوان اثر: خورشید می تابد

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مداد رنگی