ترمه

تاریخ تولد: 1391/05

جنسیت: دختر

نام اثر: خرگوش ها

تاریخ انجام اثر: 1397/05

شاخه هنری: نقاشی