روایت تصویری  “افسانه بزی و درخت خرما”

تکنیک: کلاژ پارچه

ابعاد: 50 x70

آشنایی کودکان با داستان ها و افسانه های کهن، یکی دیگر از اهدافی بود که در این پروژه دنبال کردیم. «افسانه بزی و درخت خرما» بازآفرینی کهن ترین افسانه منظوم ایرانی « درخت آسوریک» است که پیشینه آن به 2500 سال می رسد. در این افسانه، بزی و درخت خرما هر یک در نوبت خود، سودمندی هایشان را برای انسان برمی شمرند.

در این فعالیت گروهی، کودکان پس از شنیدن و درک داستان، به گروه های چهار نفره تقسیم شدند و انواع پارچه های رنگی در اختیارشان قرار داده شد تا این بار تصویری مشترک از داستان را با ابزاری متفاوت خلق نمایند. مشارکت و تعامل با دوستان، حل مسئله، بیان و شنیدن نظرات یکدیگر برای رسیدن به اثری مشترک، تجربه ارزشمندی را برای ما و کودکان رقم زد.

نام پدیدآورندگان: شایگان شریعت پناه ـ اوینار فروتن ـ آنیسا الماسیان – رودین رضوی

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس افسانه درخت خرما و بزي

نام پدیدآورندگان: هيراد حسينيان ـ سروين رفيعيان ـ امير يزدان پرهيزکار – مارتيا مرتمي

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه : داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس افسانه درخت خرما و بزي

نام پدیدآورندگان: آنا پور رنجبر ـ رايا کرمانشاه ـ سلين اخضري – آرتين بهرورزان

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس افسانه درخت خرما و بزي