بردیا خرمشاهی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/02

شهر: تهران

عنوان اثر: من یک ورزشکار هستم

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: حجم سازی

تکنیک یا ابزار: ترکیب مواد (سیم مفتول و گل)