بردیا هادی نژاد عمران

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/06/19

شهر:تهران

عنوان اثر: دوناتلو اقتباس از مجسمه ساز دوره رنسانس

تاریخ انجام اثر: 1396

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: پاستل و آبرنگ