بردیا اناری

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/07

شهر: تهران

عنوان اثر: خانواده من

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: حجم سازی

تکنیک: ترکیب مواد