بازدیدهنرجویان اولین دوره‌ی پرورش مربی هنرکودک دانشگاه‌هنر ازنمایشگاه نقاشی های کودکان

روز پنج شنبه هفدهم مرداد نودوهشت، مراسم سومین سالروز گشایش موزه ی مجازی‌هنرکودک باحضورگروهی ازصاحبنظران،پژوهشگران ومربیان هنرکودک درمجتمع تجاری آواسنتربرگزارشد. دراین مراسم خانم دکترصحت وآقای حسین فرمانی پیرامون موضوع “هویت و کودکی” به ایراد سخنرانی پرداختند.

همزمان با برگزاری این مراسم حدود دویست نقاشی ازکودکان یک تا دوازده ساله درقالب نمایشگاهی باعنوان “این من هستم” به معرض دید عموم گذاشته شد.

ضمن تبریک به مناسبت سه سالگی موزه‌ ی مجازی هنرکودک و قدردانی ازبنیانگذاران، حامیان ومدیران و کارکنان این موزه باید گفت راه اندازی موزه ی مجازی هنرکودک  یک رویداد فرهنگی ارزشمند است که بایستی از زوایای مختلف آن را مورد بررسی قرار داد وارزش های فرهنگی و اجتماعی آن را عنوان کرد. اما خبرخوب برای دانشجویان رشته‌های‌هنر، هنرمندان، اساتید، پژوهشگران وعلاقمندان به هنرکودک این که موزه ی مجازی هنرکودک پس از سه سال‌ تلاش پیوسته‌ی کارکنان،همکاری صمیمانه‌ی‌گروهی ازمربیان هنرکودک، و همراهی علاقمندان و دوستداران، اکنون به منبعی غنی و ارزشمند، برای انجام پژوهش وپایان نامه‌های دانشجویی تبدیل شده است.

در سال های گذشته فقدان یک منبع وآرشیومعتبر ازآثارکودکان، که با نگاه و شیوه علمی شکل گرفته باشدعمیقااحساس می شد. این خلاء وفقدان، موضوع رنج آوری بود برای همه ی پژوهشگران و علاقمندان هنرکودک، جای بسی خوشحالی است که باهمت سرکارخانم زهرافرمانی و همراهی خانواده ی فرهنگ دوست ایشان این کاستی و فقدان رنج آورسرانجام برطرف شد.

موزه ی مجازی هنر کودک به موازات گرد آوری ، ثبت ودسته بندی آثار کودکان به صورت پیوسته، درطی سال، به مناسبت و بهانه های گوناگون نمایشگاه های  مختلفی نیزبرگزارمی کند. ویژگی نمایشگاه هایی که این موزه برگزار می کند هدفمند بودن، توجه به وجه تجربی، توجه به جنبه های آموزشی و رعایت اصول علمی و اخلاقی در مواجهه با کودک و کار اوست. به همین دلیل دربازدید از نمایشگاه ها و فعالیت های مختلف موزه ی مجازی هنر کودک نکات آموختنی بسیاری وجود دارد. نمایشگاه “این من هستم” نیز ازجمله نمایشگاه های خاص، هدفمند و پربار در حوزه ی هنرکودک وبرگ افتخار دیگری بود در کارنامه ی  موزه ی مجازی هنر کودک.

من وهمه ی هنرجویان اولین دوره ی پرورش مربی هنرکودک( دانشگاه هنر) ضمن تبریک دوباره به مناسبت سه سالگی موزه‌ی مجازی هنرکودک، برای کارکنان، مدیران و حامیان موزه  آرزوی بهروزی و سرافرازی داریم.

با سپاس

اردشیرپژوهشی

نوزدهم مرداد نودوهشت