بارین

جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1393/12

محل سکونت استان کردستان

شهرستان سنندج

نام اثر: خورشید
تاریخ انجام اثر: 1398/09
شاخه هنری: نقاشی

استان: کردستان

مربی: نگین وکیلی

جنسیت : دختر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

 عنوان اثر: شب یلدا انارهای خانه پدربزرگ

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی