باران

تاریخ تولد: 1379

جنسیت: دختر

پروژه: تهران از نگاه بچه ها

نام اثر: خودم که از کلاس به بیرون نگاه می کنم

تاریخ انجام اثر: 12 سالگی

شاخه هنری: نقاشی