اولین موزه مجازی هنر کودک از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز دریافت کرد

در اردیبهشت ۱۳۹۸ موزه مجازی هنر کودک به عنوان اولین موزه مجازی هنر کودک از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز دریافت کرد.

از همراهی تمامی عزیزانی که در این دو سال ما را یاری و حمایت کردند سپاسگزاری می کنیم و امیدواریم به زودی تمامی کودکان سرزمینمان با آثار هنری خود در موزه حضور داشته باشند.

یک رویداد فرهنگی ارزشمند و قابل اعتنا… دریافت مجوز وثبت اولین موزه ی مجازی هنر کودک یک رویداد فرهنگی ارزشمند و قابل اعتناست. اهمیت این رویداد فرهنگی فراگیرتر از دایره ی علاقمندان به هنرکودک، مربیان هنر وهنرمندان است. چراکه به موضوع پرورش کودک مربوط می شود و کودک یعنی فردا ، کودکان هر سرزمین فردای آن سرزمین را می سازند و دولتمردان هوشمندو ملل فرهیخته جایگاه خود را در فردای جهان با سرمایه گذاری بر روی کودکان شان معین می کنند.پس بایسته است این رویداد فرهنگی ارزشمند را به همه ی مردم ایران، پژوهشگران ،مربیان و علاقمندان به هنرکودک، کودکان این آب وخاک و خلاصه به دست اندرکاران موزه ی مجازی هنر کودک صمیمانه شادباش بگوییم .