اهورا

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1389/01

عنوان اثر: كشف حشرات با برگ هاي پاييزي

تاریخ انجام اثر: 1396/11

شاخه هنری: نقاشی

دبستان پسرانه بادبادک