امیرعلی دانشور

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1395/08

شهر: تهران

عنوان اثر: فیلی با گوشهای صورتی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ترکیب مواد