ابوالفضل

تاریخ تولد: 1392/01/20

جنسیت: پسر

عنوان اثر: اتاق من

شاخه هنری: نقاشی

محل آموزش: مهد کودک و پیش دبستانی آفتاب