آیسان نصیری

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/03/04

شهر: کرج

عنوان اثر: روز جهانی صلح و دوستی

تاریخ انجام اثر: 14006

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی