آوا سمسار

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/05/01

شهر: تهران

عنوان اثر: اقتباس از کار یان وان آینگ نقاش دوره رنسانس

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک و ابزار: آبرنگ و مداد و ماژیک

English English Persian Persian