آوا

تاریخ تولد: 1392/10

جنسیت: دختر

نام اثر: روباه و گرگ

تاریخ انجام اثر: 1396/9

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: روباه و گرگی که تنها در جنگل زندگی می کنند.

نام مربی: نی نا غریب زاده