آنیتا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1392/12

تاریخ انجام اثر: 1398/03

شاخه هنری: مجسمه سازی

پروژه: آشنایی با هنرمندان بزرگ (بازآفرینی آثار پرویز تناولی)

توضیحات: “یه خونه ایه که روش نوشته شده و این حلقه ها روی پنجره هاشه واسه اینکه اصلاً دزد نیاد خونه.”

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبان