آمیتیس مهدوی

تاریخ تولد: 1394/02/09

جنسیت: دختر

شهر: استانبول

عنوان اثر: من و پدرم

تاریخ اثر: 2021

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: طراحی با خودکار

عنوان اثر: آدم

تاریخ اثر: 2021

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: چاپ با لگو و براش، گواش

عنوان اثر: خط و حیوان عجیب

تاریخ اثر: 2021

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: مداد و ماژیک

عنوان اثر: خاله الی

تاریخ اثر: 2021

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: خودکار

عنوان اثر: خاله الی

تاریخ اثر: 2021

شاخه هنری: طراحی

تکنیک و ابزار: ماژیک