آرش بحران علیزاده

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/07/28

شهز: تهران

عنوان اثر: آدم برفی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: کاردستی

تکنیک یا ابزار: کولاژ.