آرشام پیش بین

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1390/1

نام اثر: شب یلدا

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

استان/ شهر: بوشهر

عنوان اثر: موجود خیالی

تاریخ اتود: 1397/06/26

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: موجود خیالی

تاریخ اتود: 1397/06/18

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این یه موجود خیالیه که یک گل سمی رو بو کرده و دست و پاهاش شل و بی حس شده

عنوان اثر: موجود خیالی

تاریخ اتود: 1397/06/15

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این یه موجود که زیر زمین زندگی می کنه

عنوان اثر: خروس

تاریخ اتود: 1397/06/12

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این یه خروسه که یه بوفالو داره از روبرو می آد سمتش، خیلی ترسیده و قلبش داره تند تند میزنه

عنوان اثر: غول تولد از مجموعه غول بچه های شیطون

تاریخ اتود:1397/05/14

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: غول بوکسور از مجموعه غول بچه های شیطون

تاریخ اتود: 1397/05/14

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: خرچنگ خندون

تاریخ اتود: 1397/05/14

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: موجود فضایی

تاریخ اتود: 1397/04/14

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: جغد دانا و کرم های شب تاب

تاریخ اتود: 1397/04/08

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: دایناسور

تاریخ اتود: 1397/04/02

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: خرچنگ قصه ماهی سیاه کوچولو

تاریخ اتود: 1397/04/01

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: دلقک چهار دست

تاریخ اتود: 1396/05/13

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: غول دی جی از مجموعه غول بچه های شیطون

تاریخ اتود: 1396/04/17

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: آدم فضایی

تاریخ اتود: 1396/04/17

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: مار

تاریخ اتود: 1395/10/20

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: ابر شادی

تاریخ اتود: 1395/10/20

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: ابر شادی وقتی که بچه ها خیلی خوشحال هستند از آسمون برف شادی می باره برای بچه ها

عنوان اثر: لبخند دنیا

تاریخ اتود: 1395/10/15

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: شیطان مرداب

تاریخ اتود: 1395/10/15

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: دلقک

تاریخ اتود: 1395/09/20

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: غول عاشق

تاریخ اتود: 1395/08/20

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: دلقک شهر آب ها

تاریخ اتود: 1395/08/20

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: غول راک اند رول

تاریخ اتود: 1395/08/03

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: موجود فضایی

تاریخ اتود: 1395/07/29

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این یه موجود فضاییه که وقتی غذا می خوره بدنش رنگی میشه

عنوان اثر: گربه هزار چشم

تاریخ اتود: 1395/08/01

تاریخ اجرا: تابستان 1398

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: میمون خیالی

تاریخ اتود: 1395/05/28

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این یه میمون خیالیه که یه دونه ملخ دیده و از هیجان دست و پاش داره می لرزه که بخورش

عنوان اثر: هزار دست چهارقلو

تاریخ اتود: 1395/05/28

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: خورشید شهر دلقک ها

تاریخ اتود: 1395/04/08

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: حلزون

تاریخ اتود: 1394/02/16

تاریخ اجرا: تابستان 1397

شاخه هنری: نقاشی