آرسس نوروزی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1389/05/05

شهر: تهران

عنوان اثر: طراحی خودرو

تاریخ انجام اثر: 1398-1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: طراحی با خودکار و مداد