آرتین

تاریخ تولد: 1391/07/03

جنسیت: پسر

عنوان اثر: اتاق من

تاریخ انجام اثر: 1397/09/12

شاخه هنری: نقاشی

محل آموزش: مهد کودک و پیش دبستانی آفتاب