آدرینا

تاریخ تولد: 1393/02

جنسیت: دختر

نام اثر: اتاق دوست داشتنی من 

پروژه: خانه

تاریخ انجام اثر: 1397/06

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

نام اثر: گورخر

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: سیاه و سفید

شاخه هنری: نقاشی