آدرینا

تاریخ تولد: 1392/03/25

جنسیت: دختر

عنوان اثر: این منم

تاریخ انجام اثر: 1397/09/12

شاخه هنری: نقاشی

محل آموزش: مهد کودک و پیش دبستانی آفتاب