نام هنرمند: مهرآسا لشنی

تاریخ تولد: 82/3

تاریخ انجام اثر: 1393

عنوان اثر: ترافیک تهران

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1393

عنوان اثر: لندن شهر آلوده

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1393

عنوان اثر: کوسه

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: تکه ای کاغذ بریده شده داده شده و خواسته شد هر چه می بیند بکشد و مهرآسا کوسه کشید.

تاریخ انجام اثر: 1393

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1393

عنوان اثر: سه عروس دریایی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1393

عنوان اثر: زلزله

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1391

عنوان اثر: شهر دایناسورها

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 90

عنوان اثر: پارک

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1390

عنوان اثر: مردم ژاپن

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1390

عنوان اثر: اهدای اسباب بازی به سومالی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1390

عنوان اثر: خانم ژاپنی خواننده

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1390

عنوان اثر: باران رشت

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 90

عنوان اثر: آتش نشان ها

تاریخ انجام اثر: 1390

عنوان اثر: آدم ها و بالن ها

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 90

عنوان اثر: تیم بارسلونا

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1390

عنوان اثر: آرایشگاه

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خرده های مو همان مربع ها هستند

تاریخ انجام اثر: 90

عنوان اثر: قطب شمال و پنگوئن ها

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1390

عنوان اثر: دختری با مادر و پدر و عروسک هایش

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1390

عنوان اثر: پسر

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 90

عنوان اثر: رستوران

تاریخ انجام اثر: 1390

عنوان اثر: قد بلندها و بچه ها

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: مهرآسا لشنی

تاریخ انجام اثر: 89

عنوان اثر: باله

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: مهرآسا لشنی

تاریخ انجام اثر: 89

عنوان اثر: مهمانی دسته جمعی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: روی میز پشت نوشابه و پیتزا

تاریخ انجام اثر: 89

عنوان اثر: دیدار از حوض ماهی ها

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 89

عنوان اثر: جشن کریسمس

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر:  89

عنوان اثر: دندانپزشکی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 89

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: سایه سیندرلا

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: عروس و داماد

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: عروس و داماد

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: عروس و داماد

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: مراسم عروسی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: باران رشت

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: زرافه

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: کره زمین و آدم ها

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: دختر

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: دختری از پنجره خانه پرواز می کند

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سمت راست پنجره خانه، وسط دختره، سمت چپ در خانه ی همسایه

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: آدم ها و سگ ها

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: کودکی در کنار آدمی که تن پوش عروسکی پوشیده

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: من در باران رشت

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: آدم ها و حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1389

عنوان اثر: شهربازی

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: مهرآسا لشنی

تاریخ انجام اثر: 89

عنوان اثر: خانه ژاپنی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: دونسل با هم. بابا بزرگ و مادر بزرگ بالا. خانواده بعدی پایین

نام هنرمند: مهرآسا لشنی

تاریخ انجام اثر: 89

عنوان اثر: تن پوش عروسکی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این دختری است در کنار آدمی که داره تن پوش میپوشه. تن پوش به شکل هات داگ که رویش سس خردل داره.

تاریخ انجام اثر: 1388

عنوان اثر: دختری آسمان را نقاشی می کند

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1388

عنوان اثر: رقص کردی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1388

عنوان اثر: انسان ها و حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: گاو، عنکبوت غول پیکر، مارمولک، گرگ و …

تاریخ انجام اثر: 1388

عنوان اثر: مادر و کودکش

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1388

عنوان اثر: تولد

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کیک را مشاهده کنید کیک رقص عربی

تاریخ انجام اثر: 1388

عنوان اثر: زمین فوتبال

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1388

عنوان اثر: صحنه ای از فیلم میم مثل مادر

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سعید می گه دوست ندارم برم حموم

تاریخ انجام اثر: 88

عنوان اثر: کلاس نقاشی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1388

عنوان اثر: سونوگرافی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1388

عنوان اثر: من و عمو سهیل می خواهیم بریم موتور سواری

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خودش نیمرخ سمت چپ

نام هنرمند: مهرآسا لشنی

تاریخ تولد: 82/3

تاریخ انجام اثر: 88

عنوان اثر: یک خانم چاق

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1387

عنوان اثر: فصل بهار

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: مهرآسا لشنی

تاریخ تولد: 82/3

تاریخ انجام اثر: 1387

عنوان اثر: دختر زیبا

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: مهرآسا لشنی

تاریخ تولد: 82/3

تاریخ انجام اثر: 1387

عنوان اثر: بیدارشدن از خواب

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: دست ها رو به بالا با حالتی که آدم ها از خواب بیدار میشن، عروسک کنار تخت

تاریخ انجام اثر: 1386

عنوان اثر: آدم

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: اولین آدمی که کشیده شده با خواندن شعر چشم چشم دو ابرو

عنوان اثر: وارد شدن از حیاط به داخل خونه

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: بچه ها رفتند ماهی ببینند

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: مادری که فرزند خود را می خواهد بخواباند

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: زیبای خفته و فرشته ها

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: خانم مدل

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: خواب دیده ام معلم نقاشی ام زایمان کرده

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: بالن

شاخه هنری: نقاشی