آتنا

تاریخ تولد: 8 سال

جنسیت: دختر

نام اثر: تصویرسازی داستان مادر دریا (بندرعباس)

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: تصویر سازی افسانه های ایرانی 

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: قصه مادر دریا افسانه ای در بندر عباس است که معتقد بودند در دریا زیبارویی با سر انسان و بدن ماهی زندگی می کند. هر زمان کودکی به دنیا بیاید اگر گهواره ای به دریا بیندازند مادر دریا به آن مرواریدی هدیه می دهد و … 

نام مرکز: آموزشگاه نیکوپندار