آبان 

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/05

عنوان اثر: جنگل زیبای من

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: کلاژ کاغذ، کار با تامپون